Stichting Mee-r-doen
Stichting Mee-r-doen ondersteunt (groepen) mensen uit de regio Utrechtse Heuvelrug bij het ondernemen van activiteiten ten behoeve van kwetsbare groepen uit de samenleving. Stichting Mee-r-doen is in eerste instantie opgericht om het project Maarsbergen aan Tafel te starten. Maar ook om nog andere activiteiten te kunnen ontplooien die mensen bij elkaar brengen. Iedereen met een goed idee kan bij de stichting aankloppen en wordt ondersteund in het uitwerken van ideeën en het in werking, in gang zetten van die ideeën. De stichting kan ook zelf activiteiten in gang zetten. 
De bestuursleden van Stichting Mee-r-doen wonen in (de directe omgeving van) Maarsbergen.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen ten hoogste een onkostenvergoeding voor hun activiteiten.

RSIN nummer van de stichting is: 857562496
Kamer van Koophandel nummer: 68720769

2021-03-03 BELEIDSPLAN Mee-r-doen

Bestuursleden
Akke Koornneef, Jitske Hosselet, Jolanda Baselier, Bea Prins

Akke Koornneef (voorzitter) is altijd actief geweest voor onder meer de scouting in Maarn-Maarsbergen. Op deze (bestuurlijke) wijze kan ze zich nog steeds inzetten voor de mensen in haar woonomgeving.
Jitske Hosselet (secretaris) is actief in werving en selectie voor notariële functies. Dankzij haar juridische achtergrond kan zij het bestuur adviseren over belangrijke toekomstbeslissingen. Zij wil, door middel van het bestuurslidmaatschap, een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen in haar directe omgeving.
Jolanda Baselier (penningmeester) Via haar werk komt zij regelmatig in aanraking met kwetsbare mensen in de samenleving. Door zich in te zetten als bestuurslid van deze stichting kan zij haar steentje bijdragen aan betere omstandigheden voor ouderen en alleenstaanden in haar eigen dorp.
Bea Prins is beeldend kunstenaar en actief binnen de gemeente met het vervoeren van ouderen naar bv dokter of ziekenhuis. Ze is algemeen bestuurslid en zet zich bij verschillende activiteiten van stichting Mee-r-doen in als vrijwilliger.

Initiatiefnemers: Marc van Pelt en Virga Lipman
Virga Lipman is initiatiefnemer en organisator van de activiteiten van stichting Mee-r-doen. Ze is gewend mensen in actie te brengen, taken en verantwoordelijkheden toe te delen. Ze vindt het belangrijk in haar werk en haar nevenactiviteiten vrijwilligers in te zetten. Ze kookt graag en heeft ervaring in het bereiden van maaltijden voor grote groepen mensen. Bovendien heeft ze veel ervaring en een groot netwerk binnen de cultuursector. Die zet ze in bij de organisatie van het Zomerpodium.
Marc van Pelt heeft gewerkt bij de overheid en in het onderwijs. Hij heeft HBO be en een EHBO-diploma met certificaat voor reanimatie en is BHV-er. Hij ondersteunt de zakelijke/administratieve organisatie van de stichting en de activiteiten.

Adviescommissie: Annelies Hildebrand, Dick Veldhuizen en Aleid van Beuningen
Onder supervisie van Annelies Hildebrand wordt een gezonde maaltijd samengesteld. Rekening wordt gehouden met het aantal calorieën, de aanwezigheid van cholesterolverlagende voedingsbestanddelen, laag zoutgehalte en hoog vitamine- en mineralengehalte van het aangebodene. Annelies Hildebrand (1966) is gediplomeerd gewichtsconsulent.
Dick Veldhuizen is Kerkrentmeester van de Dorpskerk Maarsbergen. Dick beheert de zaal van de kerk en met hem wordt regelmatig contact gehouden over het verloop van de activiteit. Van belang is bijvoorbeeld dat de zaal na afloop schoon en netjes wordt achtergelaten. Hij ziet erop toe dat de groep aanwezigen van Aan Tafel geen overlast bezorgt voor de buurt.
Dick heeft goede contacten met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Aleid van Beuningen is vanuit de familie van het landgoed Anderstein erg betrokken bij het wel en wee van de dorpskern Maarsbergen. Zij ondersteunt de organisatoren bij het vinden van fondsen, bij het zoeken naar sponsors en zij zet haar netwerk in om van het project een nog breder gedragen organisatie te kunnen maken.